İSG SİSTEM KURULUMU

İSG SİSTEM KURULUMU

Ulusal ve uluslararası İSG prensiplerine göre İSG Sistem Kurulumunu gerçekleştirmekteyiz.
İSG Sistem Kurulumu Aşamaları Ana Basamakları,
 1. İSG Ekibinin Oluşturulması/Revize Edilmesi/ Aynı ekipler ile devam edilmesi
 2. İSG Sağlık Güvenlik Planlarının Oluşturulması
 3. 2017 Temel İSG Eğitimlerinin ve İşe giriş muayenelerinin/Periyodik muayenelerin başlaması
 4. İSG Yönetimi Önderliğinde İşveren vekilleri İle Toplantı
 5. Her Bölümün İSG Temsilcisi/İşveren Vekilinin Atanması
 6. Alt İşveren OSGB leri İle Toplantı ve Denetim Dokümantasyonu
 7. Bina ve lokasyon Bazında İSG Ekiplerinin oluşturulması
 8. İSG Kurullarının oluşturulması/revize Edilmesi
 9. İSG Kurul Eğitimi tekrarı
 10. İSG Dokümantasyon çalışmalarının Başlaması
 11. 1000 soruluk Mevzuat odaklı Kontrol Listesi ile Saha Mevcut Durum Analizi
 12. Mevcut durum çalışmalarının Raporlanması
 13. Düzeltici Önleyici Çalışmaların Yapılması
 14. Risk Değerlendirme Raporlarının Oluşturulmaya başlanması
 15.  
 16. ​​Acil Durum Planı çalışmalarının başlaması
 17. Acil Durum Planı kapsamında Acil durum eğitim ve tatbikatlarının yapılması
 18. Risk Değerlendirme ve Acil Durum Planı Raporlarının Müdürlükler ile paylaşılması
 19. Gerekli görülen bölümler ile ADP ve RD çalışmalarının revize edilmesi
 20. Nihai RD ve ADP raporlarının bitirilmesi
 21. Yapılan işlere Özgü eğitim modüllerinin geliştirilmesi
 22. Unvan Bazlı KKD çalışmasının bitirilmesi
 23. İSG Prosedür ve Talimatlarının Oluşturulması
 24. Makine Ekipman Bakım ve Onarım Takip Listesinin oluşturulması
 25. Kimyasalların güvenlik bilgi formlarının güncellenip depolama, kullanma şartlarının revize edilmesi
 26. Dış alan çalışanlarına ait kontrol listelerinin hazırlanması
 27. Çalışan Takip Sisteminin Geliştirilmesi
 28. Alt İşverenlerin denetlenmesi için kontrol listesinin oluşturulması ve tebliğ edilmesi
 29. İSG El kitaplarının iş bazlı yapılması
 30. ISO 45001 İçin İSG Alt Yapısının oluşturulması
 31. Yıllık Değerlendirme Raporlarının hazırlanması’dır.