DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

3. Göz İSG Danışmanlığı- Kurumsal Firmalara İSG Sistemlerini daha ileri boyuta taşımak için yapılan bir çalışmadır.

Risk Değerlendirme Hazırlama ve Eğitimleri -Kurumsal Firmaların Risk Değerlendirme Ekiplerinin  yetkinleşmesi için Yapılan özel bir eğitimdir.
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama ve Eğitimleri

Yangın Sistemleri Danışmanlığı


Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlama ve Eğitimleri- İnşaatlara Yönelik

Sağlık ve Güvenlik Dokümanı Hazırlama ve Eğitimleri-Maden İşletmelerine Yönelik

Acil Durum Eylem Planı - Ulusal ve Uluslar arası Prensiplere uygun Yönetim modellemeleri ile eksiksiz bir Acil Durum Planı için yapılan çalışmadır.

Yangınla Mücadele Eğitim ve Tatbikatları

Arama- Kurtarma Eğitim ve Tatbikatları

Uygulamalı Yüksekte Çalışma Eğitimi

İSG Profesyonellerine Yönelik İSG Saha Uygulamaları Eğitimi

İSG Sistem Kurma Eğitimi- Kurumsal Firmalara İSG Sistemlerini daha ileri boyuta taşımak için yapılan bir çalışmadır.

İSG Hukuk Müşavirliği- Kurumsal Firmalara İSG Açıklarını ve mevzuatsal eksiklerini belirleyip, İSG Mevzuatına tam uyum için  yapılan bir çalışmadır.

İSG Yazılımı